Thursday, 18 February 2016

Pieter Kloppers

Pieter Kloppers, US-direkteur van studentestrukture en -gemeenskappe, oorhandig het.

“Ons het vir hom die inkleurboek gegee sodat hy leer om nie oor die lyne in te kleur as dit by studentepret en onskuldige studente-aksies kom nie en sodat hy verskoning moet vra vir sy kleurblindheid.”

For a free directory entry go to:For your free directory entry.

No comments:

Post a Comment

The designers of this site hereby absolve themselves of any liability of the content placed on this site by users. We will attempt to moderate but any oversights will be the responsibility of the various authors.